Uncategorized
Data Republic website
Published
Share

Privacy Statement (In Dutch)

 • Holland FinTech
 • HollandFinTech is de marketmaker in de wereld van Fintech en is gevestigd te Amsterdam aan de Linnaeusstraat 35F (1093 EE) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61809640. HollandFinTech is bereikbaar per telefoon op 020- 8946408 of per mail via info@https://hollandfintech.com/.
  1. Doeleinden
  De website van Holland FinTech wordt gebruikt als kennis- en informatieplatform voor zowel leden als voor andere bezoekers, ter registratie van lidmaatschappen en aanmeldingen voor nieuwsbrieven en andere relevante informatie. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt, zullen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Dit bestand wordt alleen voor onderstaande doeleinden gebruikt. U kunt het openbare gedeelte van deze website anoniem bezoeken. Voor het extranet-gedeelte, dat exclusief toegankelijk is voor leden, heeft u inloggegevens nodig. Als u persoonlijke gegevens invult (bijvoorbeeld voor aanmelding voor een bijeenkomst, het aanmelden voor lidmaatschap en/of nieuwsbrief, of voor het stellen van een vraag) worden deze alleen gebruikt voor het aangeven doel. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven, bijvoorbeeld bij aanmelding voor een samen met een andere organisatie te organiseren evenement.
  • Holland FinTech Lidmaatschap
  Als je je middels de website registreert voor lidmaatschap van Holland FinTech, dan zullen wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze ledenadministratie. De gegevens die wij gebruiken zijn je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, type van het bedrijf, omschrijving van de activiteiten, naam directieleden, omzetcategorie, bedrijfsadres, postcode, e-mail adres, telefoonnummer en gebruikersnaam. De door jou opgegeven gegevens, worden tevens gebruikt voor het aanbieden van onze diensten conform de doelstellingen van Holland FinTech en in lijn met toepasselijke privacywet- en regelgeving. De bedrijfsgegevens die worden verstrekt vallen niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Holland FinTech nieuwsbrief
  Wanneer je je aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van bepaalde informatie en/of activiteiten van HollandFinTech, dan zullen we je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en functie en e-mail adres verwerken. De gegevens die je voor dit doel vrijwillig ter beschikking stelt, zullen slechts voor dit doel worden gebruikt.
  • Overige berichten
  Regelmatig zullen de leden extra bericht krijgen van Holland FinTech. Dit gebeurt meestal wanneer er een belangrijke nieuwe publicatie wordt uitgebracht, die voor de industrie zeer interessant is, of wanneer de leden op persoonlijke titel worden uitgenodigd voor een evenement of worden benadert door HollandFinTech in het kader van de diensten die HollandFinTech aan haar leden verleent.
  1. Ontvangers
  De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Uitzondering hierop is bij de organisatie van een evenement met een (zuster)organisatie of andere partij. In dat geval worden de persoonsgegevens wel door Holland FinTech verstrekt aan die partij in het kader van dat specifieke evenement en/of voor redenen van veiligheid.
  1. Rechten
  Je hebt onder bepaalde omstandigheden, op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving, het recht de persoonsgegevens die Holland FinTech van jou verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
  1. Overige gegevensverwerking
  Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Holland FinTech bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is HollandFinTech op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.
  1. Bewaartermijn gegevens
  De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. HollandFinTech verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.
  1. Beveiliging
  Holland FinTech heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.
  1. Wijziging van de privacyverklaring
  Holland FinTech behoudt zicht het recht de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina kun je altijd de laatste versie van onze Privacyverklaring terugvinden.
  1. Melding van gegevensbestanden
  Conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving is HollandFinTech vrijgesteld van aanmelding van de bovengenoemde gegevensbestanden.
  1. Cookies
  Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
  1. Google Analytics
  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt HollandFinTech inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan HollandFinTech de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. HollandFinTech kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
  1. Vragen over de privacyverklaring
  Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Heb je vragen over de Privacyverklaring?. Neem contact op met het secretariaat van Holland FinTech; 020- 8946408 of per mail via info@https://hollandfintech.com/.]]>

  Share this Article
  Related Insights
  Featured
  Holland Fintech Digital Transformation Paper 2024
  Holland Fintech is proud to present the Digital Transformation Paper 2024. This whitepaper, led by the Holland Fintech working group Digital Transformation in collaboration with Accenture, provides valuable insights into the dynamics and key factors influencing successful collaborations between fintechs and incumbents.
  Holland Fintech Pavilion at Money 20/20
  Money 20/20 – Join our Pavilion! The Holland Fintech Pavilion offers a unique opportunity to connect with a global audience of fintech professionals. Located at the heart of Money 20/20, the pavilion provides a central hub for networking, collaboration, and exposure.
  Amsterdam Fintech Week
  Amsterdam FinTech Week is back on 2-4 October 2024! Be a sponsor, co-organizer, or just participate in our community events.

  How likely are you to recommend Holland FinTech?