vraagbod.nl
Founded
2015
Company Size
1-10 Employees
Headquarters
Almere, NL
About vraagbod.nl

He daar,

Op vraagbod.nl kun je met één druk op de knop alle aanbieders van een artikel om hun beste prijs vragen. Zo heb je altijd kans op de beste prijs!

We stellen ons ook graag even aan je voor. We hebben een online platform gebouwd dat eerlijk en transparant moet werken voor alle aanbieders en aankopers van een artikel. Sommige mensen omschrijven onze dienst als 'disruptive'​ wat zoveel in het Nederlands wil zeggen als ontwrichtend. Wat we doen is echter juist het tegenovergestelde. We brengen Vraag en aanBod op een hele directe maar nieuwe manier bij elkaar, waarbij we de vraag naar een artikel centraal stellen. Ons doel is om overzicht op verkoopmarkten te creëren voor iedereen. We willen dat je als consument op een gemakkelijke en veilige manier je aankoopbehoefte bekend kunt maken en kunt vertrouwen op de service van aanbieders in heel Nederland. Tegelijk willen we dat de bij ons aangesloten aanbieders op een gemakkelijk en zuiver platform hun artikelen kunnen aanbieden. We streven naar duidelijkheid. Dit doen we o.a. door simpele IT oplossingen te bieden, zo helder mogelijk te communiceren en transacties zo goed mogelijk te monitoren. We zijn zelf ook starters en denken graag na over verandering. Dit is ons e-mailadres: contact@vraagbod.nl

Met vriendelijke groet,

De mensen achter VraagBod

Product / Service Description

Metail, Ecommerce, Webstore, Marketplace, Saas, Toys, Camera's, Startup, App, Fintech, Adtech, Webwinkel, sales, lead generation, b2c, and b2b

Solution Description

Retail

Featured Content
DUTCH FINTECH MAP 2022
Since 2014, Holland FinTech has been mapping the fintech landscape, in the Netherlands and abroad.
Landing in the Netherlands
New to the Netherlands? Want to know who is who and where to meet them? Read all about the Dutch market, and find your path to successful market access!
Amsterdam Fintech Week
Amsterdam FinTech Week is back on 12-15 September! Be a sponsor, co-organizer, or just participate at the summit or one of the countless side events.

How likely are you to recommend Holland FinTech?