Press Release
Intellias
Published
Share

Technology Parties Form Alliance against Corona Debts: Social Fintech Alliantie

Due to the corona crisis, an additional deluge of late payments and debts is expected among vulnerable Dutch people. In business and within municipalities the value of digitization is recognized, but coherence between the various solutions is lacking. A group of social tech parties are therefore launching the Social Fintech Alliance. The aim is to work more closely together to provide caregivers and citizens with an easy-to-use solution to debt.


Read the original press release below (in Dutch):

Door de coronacrisis wordt een extra stortvloed aan betalingsachterstanden en schulden verwacht onder kwetsbare Nederlanders. In het bedrijfsleven en binnen gemeenten ziet men de waarde van digitalisering maar nog onvoldoende de samenhang tussen de verschillende oplossingen. Een groep van sociale techpartijen lanceren daarom de Social Fintech Alliantie. Het doel is om nauwer samen te werken om zo hulpverleners en de burger een drempelloze oplossing te bieden bij schulden.

In Nederland hebben 1,2 miljoen huishoudens betalingsachterstanden en schulden. Dit aantal loopt als gevolg van de coronacrisis mogelijk op tot 2,6 miljoen huishoudens in 2021. Vooral ZZP’ers en flexwerkers krijgen harde klappen, waardoor een deel straks niet meer hun vaste lasten kan voldoen.

Digitale oplossingen voor hulp bij geldzaken zijn beschikbaar, maar voor veel gemeenten en partijen binnen het bedrijfsleven is het lastig te bepalen hoe die van elkaar verschillen en elkaar aanvullen. Gemeenten vrezen bovendien dat nieuwe techpartijen ‘het wiel opnieuw uitvinden’ en dat hulpverleners en burgers binnenkort talloze verschillende systemen moeten gaan gebruiken. Zes verschillende Fintech partijen slaan daarom de handen ineen om dat te voorkomen.

De alliantie is geïnitieerd door consulting bureau Purpose en wordt gevormd door Buddy Payment, Budlr, Buy Proxy, FiKks, Inforing en Plinkr. Ook andere techpartijen binnen het sociaal domein kunnen zich aansluiten bij de Alliantie.

De alliantie wil versnippering van digitale oplossingen voorkomen en de samenhang in de oplossingen versterken. Al in een eerder stadium noemde Tamara van Ark de Social Fintech alliantie in de kamerbrief van 15 juni 2020 over de brede schuldenaanpak:

“Ik vind het een goede ontwikkeling dat verschillende partijen de onderlinge samenwerking onderzoeken en dat het aanbod van ondersteunende initiatieven wordt gestroomlijnd.”

De leden van de Social Fintech Alliantie spreken zich uit voor overzichtelijke oplossingen voor gemeenten, aangesloten organisaties en de burger. Daarnaast onderzoekt de alliantie de mogelijkheid tot standaardisatie en het veilig uitwisselen van gegevens. Dit zou in de toekomst kunnen betekenen dat een digitale oplossing die vroegsignalering ondersteunt een link legt met een digitale oplossing voor schuldhulpverleners. ‘’Op deze manier kan techniek de professional optimaal ondersteunen zonder dat burgers en hulpverleners in elke situatie bij een ander platform moeten zijn, of informatie diverse malen moet aanleveren’’, aldus Dick Jan Abbringh van Purpose, een van de initiatiefnemers van de Social Fintech Alliantie. De partijen willen met deze technische koppelingen niet op de zaken vooruitlopen, ‘’We zullen continu rekening houden met de behoefte van de burger en de professional.’’

Vandaag is de website gelanceerd van de Social Fintech Alliantie (www.socialfintech.nl) & LinkedIn. Met de website wil de alliantie een duidelijk beeld geven van de digitale oplossingen en de wijze waarop deze elkaar aanvullen.

Share this Article
Related Insights
Featured
Dutch FinTech Map 2022
Make sure your company is on the map! Are you a member, or active in the Netherlands? Provide your details to be featured!
Amsterdam Fintech Week
Amsterdam FinTech Week is back on 9-16 September, fully in-person and online. Be a sponsor, co-organizer, or just participate at the summit or one of the countless side events.
AMLD5 Guide
A source for consulting PSD2 legislation coupled with commentary, tips & tricks, applicability, in collaboration with our member law firms.

How likely are you to recommend Holland FinTech?